Tổng bí thư: “Từ nay bất cứ ai vi phạm đều bị xử lý nghiêm, không nhân nhượng, bao che”

Tổng bí thư đề nghị mọi cán bộ, đảng viên tránh xa cám dỗ vật chất, “nếu ai đã trót ít nhiều nhúng chàm rồi thì sớm tự giác gột rửa”.

Sau 7 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương 6, khóa 12 đã bế mạc sáng 11/10. Phát biểu tại đây, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập đến việc Ban chấp hành Trung ương đã tiến hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Xuân Anh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, vì ông này đã có những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng.

“Dư luận đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân cho rằng đây là mức kỷ luật vừa nghiêm khắc, vừa nhân văn, thấu lý đạt tình, tâm phục khẩu phục, có tác dụng giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, phòng ngừa chung rất sâu sắc”, Tổng bí thư nói.

Nhấn mạnh đây là bài học đau xót cần nghiêm túc rút kinh nghiệm không chỉ đối với ông Nguyễn Xuân Anh mà là bài học chung, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị mỗi Ủy viên Trung ương và mọi cán bộ, đảng viên, công chức cần thường xuyên tự soi, tự sửa, tự răn mình, tránh xa những cám dỗ vật chất, tham vọng, tránh đi vào vết xe đổ, để tay nhúng chàm (và nếu đã trót ít nhiều nhúng chàm rồi thì sớm tự giác gột rửa).

“Từ nay trở đi, bất cứ trường hợp nào mà vi phạm kỷ luật, chúng ta phải xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, để lấy lại, củng cố lòng tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân”, Tổng bí thư khẳng định.

Ông nêu câu hỏi “vì sao việc xử lý một số vụ án, xử lý kỷ luật một số cán bộ, kể cả cán bộ cao cấp trong thời gian gần đây lại được đông đảo cán bộ, đảng viên, các vị lão thành, cán bộ hưu trí và nhân dân đồng tình, ủng hộ đến như thế?”, và cho rằng, cần khẳng định, “ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Ngược lại, nếu làm cái gì trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả”.

Người đứng đầu Đảng cũng cho biết, sau khi xem xét tờ trình của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất cao việc bầu bổ sung 2 Ủy viên Ban Bí thư khoá 12 là ông Phan Đình Trạc – Trưởng Ban Nội chính Trung ương, và ông Nguyễn Xuân Thắng – Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Theo Tổng bí thư, trong gần 2 năm qua, nhất là năm 2017, toàn hệ thống chính trị đã tích cực vào cuộc, đoàn kết thực hiện các nhiệm vụ chiến lược; quan hệ đối ngoại và uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước. “Điều đó đòi hỏi cả nước phải thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương để phát huy kết quả và khắc phục những hạn chế, hoàn thành nhiệm vụ”, Tổng bí thư nói.

Hội nghị Trung ương 6, khóa 12, đã thảo luận, cho ý kiến về: Tình hình kinh tế – xã hội và tài chính – ngân sách năm 2017, dự kiến kế hoạch năm 2018; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *