Di nguyện của bà Hoàng Thị Minh Hồ: Quyên góp toàn bộ tiền phúng viếng cho đồng bào lũ lụt, học sinh nghèo để phụng sự Tổ quốc

Lễ viếng cụ Hoàng Thị Minh Hồ, vợ nhà tư sản Trịnh Văn Bô, hai người hiến tặng 5.000 lượng vàng cho Chính Phủ Cách Mạng được diễn ra tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (Hà Nội) vào lúc 13h30 ngày 13/11.

Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình (thứ 3 từ phải qua) đến viếng cụ Hoàng Thị Minh Hồ.Ủy viên Bộ Chính trị – Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình (thứ 3 từ phải qua) đến viếng cụ Hoàng Thị Minh Hồ.Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ghi sổ tang.Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ghi sổ tang.Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đến viếng, thắp hương cho cụ Hoàng Thị Minh Hồ.Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đến viếng, thắp hương cho cụ Hoàng Thị Minh Hồ.Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi sổ tang.Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi sổ tang.Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc có mặt tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (Hà Nội)Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc có mặt tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (Hà Nội)Rất nhiều đoàn đến viếng và tiễn đưa cụ Hoàng Thị Minh Hồ, vợ nhà tư sản Trịnh Văn Bô.Rất nhiều đoàn đến viếng và tiễn đưa cụ Hoàng Thị Minh Hồ, vợ nhà tư sản Trịnh Văn Bô.Tại tang lễ, ông Trịnh Lương - con trai cả của cụ Minh Hồ cho hay:“Mẹ chúng tôi trước khi  mất dặn chúng tôi rằng, xin chuyển toàn bộ số tiền mà mọi người phúng viếng cho mẹ tôi đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để sử dụng số tiền này ủng hộ đồng bào, những người gặp khó khăn ở miền lũ lụt, thiên tai trong cơn bão số 12 vừa qua và giúp những hộ nhà nghèo học giỏi vượt qua khó  khăn học để thành tài, để phụng sự tổ quốc.  Rất mong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hết sức giúp đỡ chúng tôi”.Tại tang lễ, ông Trịnh Lương – con trai cả của cụ Minh Hồ cho hay:“Mẹ chúng tôi trước khi mất dặn chúng tôi rằng, xin chuyển toàn bộ số tiền mà mọi người phúng viếng cho mẹ tôi đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để sử dụng số tiền này ủng hộ đồng bào, những người gặp khó khăn ở miền lũ lụt, thiên tai trong cơn bão số 12 vừa qua và giúp những hộ nhà nghèo học giỏi vượt qua khó khăn học để thành tài, để phụng sự tổ quốc. Rất mong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hết sức giúp đỡ chúng tôi”.

Nguồn: Tintuc.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *